Shop nghỉ 2 ngày, thứ tư (24/07) + thứ 5(25/07) làm việc lại bình thường vào ngày 26/07. Xin lỗi về sự bất tiện này