CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

asmaitop 325sc

Giá: 250,000đ

thuốc trừ nấm propman bul

Giá: 31,000đ

manco xanh

Giá: 19,000đ

daconil 500sc_ 100ml

Giá: 51,000đ

bordeaux m 25wp

Giá: 10,000đ

kasumin 2sl 100ml

Giá: 29,000đ

amistar top 325 sc

Giá: 150,000đ

dipcy 750wp

Giá: 27,000đ

agri-fos 400 bình 500ml

Giá: 155,000đ

score 250sc_ 50ml

Giá: 88,000đ

dithane m-45 80wp

Giá: 59,000đ

cittizen 75wp

Giá: 12,000đ

physan 20sl _100ml

Giá: 53,000đ

topsin m 70wp _ 8gr

Giá: 8,000đ

daconil 75wp _ 15gr

HếtHàng

Giá: Call

metaxyl 25wp

Giá: 13,000đ

nano kito 2,6sl

Giá: 49,000đ

thuốc trừ nấm coc 85 _20gr

Giá: 12,000đ

marthian 90sp_3gr

Giá: 14,000đ

starner 20wp_10gr

Giá: 14,000đ

acrobat mz 90-600wp _100gr

Giá: 51,000đ

aliette 800wg

Giá: 58,000đ

thuốc trị nấm ridomilgold 68wg

Giá: 55,000đ

thuốc diệt nấm antracol 70wp

Giá: 28,000đ

thuốc diệt nấm nativo 750wg

Giá: 19,000đ

thuốc diệt nấm anvil 5sc

Giá: 34,000đ