CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

phân vi sinh vật tricho 500gr

Giá: 58,000đ

trichoderma_ phân vi sinh vật

Giá: 59,000đ

trichoderma bacillus_nấm đối kháng

Giá: 75,000đ

phân bón vi lượng fetrilon combi_25gr

HếtHàng

Giá: Call

trimix-dt siêu ra rễ 120g

Giá: 17,000đ

dầu neem hữu cơ

HếtHàng

Giá: Call

chế phẩm hùng nguyễn _10ml

Giá: 21,000đ

phân bón khn06.v

Giá: 12,000đ

dung dịch thủy canh hydroponic 100ml

Giá: 17,000đ

dinh dưỡng cho sen, súng hpv 16-16-8

Giá: 20,000đ

hn15-super green- tốt rễ-xanh lá

Giá: 8,000đ

super flower_ siêu ra hoa-dưỡng nụ

Giá: 8,000đ

phân tan chậm polycote

HếtHàng

Giá: 115,000đ

vitamin b1-hpv 100ml

Giá: 19,000đ

phân bón lá đậm đặc hvp 1601wp

Giá: 4,000đ

dung dịch thủy canh trimix-dt

Giá: 50,000đ

phân cho cây ngập nước

Giá: 23,000đ

trimix-dt siêu ra rễ 25g

Giá: 6,000đ

dinh dưỡng rau ăn qủa củ hydro bee

Giá: 120,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 0.5l

Giá: 85,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 1l

Giá: 155,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 5l

Giá: 640,000đ

dung dịch thuỷ canh kiểng 100ml

Giá: 18,000đ

grown more vitaminb1_100ml

Giá: 17,000đ

grrown more vitaminb1_500ml

Giá: 65,000đ