CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

co nối ống pe 16mm mã sản phẩm:

Giá: 3,000đ

đầu bít ống 4/7

Giá: 1,000đ

t ống nhỏ giọt 4/7- taiwan

Giá: 2,000đ

que cắm giữ ống 45

Giá: 6,000đ

van ống nhỏ giọt 4/7 (367/1)

Giá: 5,000đ

co nối ống nhỏ giọt 4/7

Giá: 2,000đ

đầu chuyển adapter ren 21-4/7

Giá: 10,000đ

khớp nối chữ t ống 16mm

Giá: 4,000đ

đầu chia 2 ngõ

Giá: 40,000đ

que chống đầu nhỏ giọt

Giá: 1,500đ

đầu chia 4 ngõ

Giá: 160,000đ

nối ống pe nhỏ giọt 4/7

Giá: 800đ

tê nhỏ giọt ống 4/7

Giá: 1,500đ

chữ thập nhỏ giọt 395-4

Giá: 3,500đ

ống nhỏ giọt 4/6 (397-5/7)

Giá: 2,000đ

nối thẳng ống 16mm

Giá: 2,000đ

ống nhỏ giọt 5/7(397-5/7a)

Giá: 3,000đ

ống tưới nhỏ giọt 12mm

Giá: 4,800đ

ống tưới ldpe 16mm

Giá: 5,000đ

van nối ống 16mm kanok

Giá: 10,000đ

khớp nối 27 và ống mềm 12

Giá: 18,000đ

t giảm 12x7

Giá: 9,000đ

nút bít 12mm

Giá: 6,000đ

t ống nhỏ giọt 12mm

Giá: 9,500đ

van 16mm điều chỉnh nước

Giá: 12,000đ

đục lỗ ống nhỏ giọt 4mm

Giá: 8,000đ