CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

đất hữu cơ cao cấp lavamix pro

Giá: 31,000đ

đất sạch trồng chậu namix 5 lít

Giá: 15,000đ

đất sạch trồng chậu namix

Giá: 40,000đ

đất trồng rau tribat_20dm

Giá: 25,000đ

đất sạch cao cấp pro_mix

Giá: 34,000đ

đất trồng mai tribat_20dm

HếtHàng

Giá: Call

gía thể đất nung_1lít

Giá: 15,000đ

gía thể đất nung_6lít

Giá: 78,000đ

đất nung (size 5-10)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đất nung (size 10-20)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đá perlite (đá trân châu)_5dm

Giá: 28,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

Giá: 37,000đ

gía thể baltik grow 0-10mm( 70lit)

Giá: 340,000đ

vỏ dừa cắt miếng nhỏ

Giá: 8,000đ

vỏ dừa cắt miếng 6cm

Giá: 23,000đ

đá perlite (đá trân châu) - bao 100l

Giá: 440,000đ

viên nén ươm hạt xơ dừa

Giá: 900đ

rêu rừng new zita

Giá: 25,000đ

gía thể mùn dừa chuyên rau mầm

Giá: 16,000đ

đá scoria (đá nham thạch)

Giá: 60,000đ

dớn cọng orchird

Giá: 24,000đ

xơ dừa miếng trồng lan

Giá: 12,000đ

vỏ thông trồng lan

Giá: 14,000đ

thảm xơ dừa

Giá: 15,000đ

mụn dừa ép thành bánh_lốc 4 bánh

Giá: 65,000đ

vỏ thông trồng lan _ 1kg

Giá: 25,000đ

gía thể peatmoss 70l

Giá: 340,000đ

dớn bảng trồng lan 29x13x3

Giá: 24,000đ