CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

gía thể mùn dừa chuyên rau mầm

Giá: 18,000đ

mụn dừa đã qua xử lý sfarm_5dm

Giá: 14,000đ

mụn dừa đã qua xử lý sfarm_20dm

Giá: 46,000đ

mụn dừa đã qua xử lý sfarm_50dm

Giá: 95,000đ

trấu hun sfarm 5dm

Giá: 12,000đ

trấu hun sfarm 20dm

Giá: 38,000đ

đất trồng rau và hoa namix_5dm

Giá: 20,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

Giá: 37,000đ

đá perlite (đá trân châu)_5dm

Giá: 28,000đ

đá perlite (đá trân châu) - 20dm

Giá: 103,000đ

đá perlite (đá trân châu) - bao 100l

Giá: 460,000đ

lớp phủ hữu cơ namix organic mulch_20dm

HếtHàng

Giá: 40,000đ

đất trồng rau và hoa namix 20dm

Giá: 50,000đ

đất trồng rau namix

Giá: 50,000đ

đất trồng hoa namix

Giá: 80,000đ

đá pumice (đá bọt) namix (5dm)

Giá: 42,000đ

đá pumice (đá bọt) size 3-6 (5dm)

Giá: 54,000đ

đá pumice (đá bọt) namix (35dm)

Giá: 270,000đ

đất hữu cơ cao cấp lavamix pro

Giá: 32,000đ

đất hữu cơ đa dụng_ 20dm

Giá: 26,000đ

đất trồng rau tribat_20dm

Giá: 28,000đ

đất sạch cao cấp pro_mix

HếtHàng

Giá: 38,000đ

đất nung popper(thailand)_1lít

Giá: 15,000đ

đất nung popper(thailand)_6lít

Giá: 79,000đ

đất nung (size 5-10)_ 5dm3

Giá: 34,000đ

đất nung (size 10-20)_ 5dm3

Giá: 34,000đ

vỏ trứng gà sfarm 1kg

Giá: 24,000đ

xơ dừa ép khối grow!t coco coir chips

Giá: 125,000đ

viên nén ươm hạt xơ dừa

Giá: 900đ

rêu rừng new zita

Giá: 24,000đ

dớn cọng orchird

Giá: 25,000đ

xơ dừa miếng trồng lan tribat

Giá: 12,000đ

vỏ thông trồng lan

Giá: 14,000đ

thảm xơ dừa

Giá: 15,000đ

vỏ thông trồng lan _ 1kg

33

Giá: 22,000đ

dớn mềm chile _ gói 100gr

Giá: 30,000đ

dớn bảng trồng lan 29x13x3

Giá: 24,000đ