CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

đá pumice (đá bọt) namix 3kg (5dm)

Giá: 40,000đ

đá pumice (đá bọt) namix 20kg

Giá: 230,000đ

đất hữu cơ cao cấp lavamix pro

Giá: 32,000đ

đất hữu cơ đa dụng_ 20dm

Giá: 26,000đ

đất sạch trồng chậu namix

Giá: 45,000đ

đất trồng rau tribat_20dm

Giá: 28,000đ

đất sạch cao cấp pro_mix

Giá: 36,000đ

đất trồng mai lavamix_20dm

hethang

Giá: Call

gía thể đất nung_1lít

Giá: 15,000đ

gía thể đất nung_6lít

Giá: 78,000đ

đất nung (size 5-10)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đất nung (size 10-20)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đá perlite (đá trân châu)_5dm

Giá: 28,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

Giá: 37,000đ

đất nung (size 5-10)_ bao 50dm3

hếthàng

Giá: Call

xơ dừa ép khối grow!t coco coir chips

Giá: 125,000đ

đá perlite (đá trân châu) - 20dm

Giá: 103,000đ

đá perlite (đá trân châu) - bao 100l

Giá: 440,000đ

viên nén ươm hạt xơ dừa

Giá: 900đ

rêu rừng new zita

Giá: 25,000đ

gía thể mùn dừa chuyên rau mầm

Giá: 16,000đ

đá scoria (đá nham thạch)

Giá: 60,000đ

dớn cọng orchird

Giá: 25,000đ

xơ dừa miếng trồng lan

Giá: 12,000đ

vỏ thông trồng lan

Giá: 14,000đ

thảm xơ dừa

Giá: 15,000đ

vỏ thông trồng lan _ 1kg

Giá: 24,000đ

vỏ dừa cắt miếng đã xử lý

Giá: 11,000đ

dớn bảng trồng lan 29x13x3

Giá: 24,000đ