CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

chậu nhựa vuông đại v60

Giá: 265,000đ

chậu vuông sóng 33 màu_33x40

Giá: 81,000đ

chậu vuông sóng 33 trắng_33x40

Giá: 99,000đ

chậu vuông sóng 28 màu

Giá: 50,000đ

chậu vuông sóng 28 trắng

Giá: 63,000đ

chậu hàng rào 63

Giá: 60,000đ

chậu vuông bầu 22_màu

Giá: 18,000đ

chậu vuông bầu 22_trắng

Giá: 22,000đ

chậu vuông bầu 18 màu

Giá: 12,000đ

chậu vuông bầu 18 trắng

Giá: 15,000đ

chậu vuông bầu 26_màu

Giá: 27,000đ

chậu vuông bầu 26_trắng

Giá: 30,000đ

chậu nhựa vuông màu v30-26

Giá: 44,000đ

chậu nhựa vuông trắng v30-26

Giá: 48,000đ

chậu vuông màu v36-32

Giá: 62,000đ

chậu vuông trắng v36-32

Giá: 82,000đ

chậu vuông 48x48x39 màu

Giá: 130,000đ

chậu vuông 48x48x39 trắng

Giá: 145,000đ

chậu vuông màu v47-40

Giá: 105,000đ

chậu vuông trắng v47-40

Giá: 120,000đ

chậu dài đen 64.5x31x20

Giá: 63,000đ

chậu dài trắng 64.5x31x20

Giá: 75,000đ

chậu dài màu 64.5x31x20

Giá: 68,000đ

chậu nhựa dài trắng 48

Giá: 43,000đ

chậu nhựa vuông v35-26

Giá: 37,000đ

chậu nhựa vuông v30-28

Giá: 32,000đ

chậu nhựa dài 63.5

Giá: 38,000đ