CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

reasgant 5ec

Giá: 28,000đ

thảo dược thần điền 78sl

Giá: 25,000đ

pegasus 500sc_10ml

Giá: 22,000đ

yamida 100ec _20ml

Giá: 16,000đ

etimex 2.6ec

Giá: 68,000đ

oshin 20wp_6,5gr

Giá: 12,000đ

actara 25wg_1gr

Giá: 7,000đ

tasieu 1.9ec

Giá: 19,000đ

tervigo 020sc

Giá: 63,000đ

pesieu 500sc_100ml

Giá: 75,000đ

thuốc sâu sinh học bihopper 270ec

Giá: 26,000đ

karate 2.5ec

Giá: 17,000đ

pesieu 500sc 10ml

Giá: 9,000đ

thuốc trừ sâu sinh học tasieu 5.wg

Giá: 6,000đ

regent 5sc

Giá: 60,000đ

movento 150od

Giá: 105,000đ

fastac 5ec_ 100ml

Giá: 32,000đ

marshal 200sc

Giá: 35,000đ

radiant 60sc

Giá: 34,000đ

dantotsu 50wg

Giá: 22,000đ

map jono 700wp_4gr

Giá: 7,000đ

ascend 20sp_8gr

Giá: 7,000đ

lk set-up 75wp

Giá: 22,000đ

dầu khoáng sk enspray 99ec-100ml

Giá: 14,000đ

confidor 200sl _100ml

Giá: 150,000đ

thuốc confidor 200sl

Giá: 32,000đ

thuốc trừ nhện ortus 5sc

Giá: 61,000đ

thuốc trị nhện comite 73ec

Giá: 65,000đ

regent 800wg

Giá: 9,000đ