CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

amico 10ec

Giá: 5,000đ

bio azadi 0.3sl_100ml

Giá: 65,000đ

tasieu 1.9ec

Giá: 19,000đ

tervigo 020sc

Giá: 63,000đ

thuốc sâu sinh học bihopper 270ec

Giá: 22,000đ

karate 2.5ec

Giá: 17,000đ

pesieu 500sc 10ml

Giá: 9,000đ

thuốc trừ sâu sinh học tasieu 5.wg

Giá: 6,000đ

regent 5sc

Giá: 65,000đ

movento 150od

Giá: 110,000đ

thuốc trừ sâu gepa 50wg

Giá: 40,000đ

đặc trị nhện nilmite 550sc_50ml

Giá: 75,000đ

saimida 100sl _100ml

Giá: 23,000đ

marshal 200sc

Giá: 35,000đ

radiant 60sc

Giá: 34,000đ

dantotsu 50wg

Giá: 22,000đ

map jono 700wp_4gr

Giá: 7,000đ

trigard 100sl_10ml

Giá: 20,000đ

ascend 20sp_8gr

Giá: 7,000đ

dầu khoáng sk enspray 99ec_480ml

Giá: 65,000đ

dầu khoáng sk enspray 99ec-100ml

HếtHàng

Giá: 16,000đ

thuốc trừ nhện saromite 57ec

Giá: 45,000đ

sairifos 585ec_50ml

Giá: 16,000đ

thuốc confidor 100sl

Giá: 34,000đ