CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

vicarben 50sc 100ml

Giá: 27,000đ

dipcy 750wp

Giá: 18,000đ

agri-fos 400 bình 500ml

Giá: 170,000đ

score 250sc_ 50ml

Giá: 88,000đ

dithane m-45 80wp

Giá: 59,000đ

man 80wp_100gr

Giá: 24,000đ

acti no vate 1st_10gr

Giá: 40,000đ

cittizen 75wp

Giá: 12,000đ

physan 20sl _100ml

Giá: 53,000đ

topsin m 70wp _ 8gr

Giá: 6,000đ

daconil 75wp _ 15gr

Giá: 10,000đ

metaxyl 25wp

Giá: 9,000đ

thuốc trừ nấm coc 85 _20gr

Giá: 14,000đ

marthian 90sp_3gr

Giá: 14,000đ

starner 20wp_10gr

Giá: 14,000đ

carbenzim 500fl

Giá: 22,000đ

aliette 800wg

Giá: 58,000đ

thuốc trị nấm ridomilgold 68wg

Giá: 55,000đ

thuốc diệt nấm antracol 70wp

Giá: 33,000đ

thuốc diệt nấm nativo 750wg

Giá: 20,000đ

thuốc diệt nấm anvil 5sc

Giá: 35,000đ