CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chất bám dính nông nghiệp avata

Giá: 14,000đ

flower-95 0,3sl(dd)-dạng ống

Giá: 24,000đ

flower 95 0,3sl

Giá: 20,000đ

thuốc kích thích atonik 1.8sl _100ml

Giá: 70,000đ

chất bám dính sinh học neem 500ml

Giá: 66,000đ

nano (mg - mn - ca)

Giá: 33,000đ

nano bạc 100ml

Giá: 47,000đ

nano đồng 100ml

Giá: 33,000đ

nano kẽm 100ml

Giá: 33,000đ

nano bo-canxi 100ml

Giá: 33,000đ

keo liền da cây_mỹ tiến

Giá: 29,000đ

kích thích tăng trưởng progibb 10sp

Giá: 5,000đ

thuốc dụ ruồi flykil 95ec

Giá: 60,000đ

super lân vôi _ 2kg

Giá: 15,000đ

thuốc diệt chuột killrat_50gr

Giá: 18,000đ

dịch tỏi _ 500ml

Giá: 60,000đ

thuốc kích thích atonik 1.8sl

Giá: 8,000đ

comcat 150wp

Giá: 12,000đ

thuốc trừ ốc_moi oc 6g

Giá: 14,000đ

vôi bột nông nghiệp 1kg

Giá: 3,000đ

thuốc diệt chuột storm 0.005%

Giá: 11,000đ