CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bao tay làm vườn

Giá: 48,000đ

găng tay làm vườn có móng

Giá: 56,000đ

su hào

Giá: 11,000đ

dipcy 750wp

Giá: 18,000đ

hn15-super green- tốt rễ-xanh lá

Giá: 8,000đ

super flower_ siêu ra hoa-dưỡng nụ

Giá: 8,000đ

dây dù

Giá: 40,000đ

thuốc sâu sinh học bihopper 270ec

Giá: 22,000đ

kích thích ra rễ hvp

Giá: 16,000đ

agri-fos 400 bình 500ml

Giá: 170,000đ

que chống đầu nhỏ giọt

Giá: 1,500đ

chậu dài trắng 64.24.20

Giá: 40,000đ

chậu tròn màu t43-30

Giá: 60,000đ

chậu tròn trắng t43-30

Giá: 75,000đ

đầu chia 4 ngõ

Giá: 160,000đ

đầu nhỏ giọt 8 tia

Giá: 2,000đ

karate 2.5ec

Giá: 17,000đ

đầu trâu 901 (dưỡng hoa lâu tàn)

Giá: 18,000đ

chậu tròn trắng t28-16

Giá: 16,000đ

béc phun sương

Giá: 9,500đ

nối ống pe nhỏ giọt 4/7

Giá: 800đ

rau muống trang nông 1kg

Giá: 85,000đ

supergrowth rong biển 480ml

Giá: 39,000đ

rau sam

Giá: 10,000đ