CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

khung rulo cuộn ống loại 15m

Giá: 350,000đ

vòi phun tưới kn203

Giá: 78,000đ

bộ rulo vòi phun tưới 20m

Giá: 890,000đ

bộ rulo vòi phun tưới 10m

Giá: 650,000đ

chậu tròn vành 20 trắng

Giá: 15,000đ

chậu tròn vành 20 đỏ, xanh

Giá: 12,000đ

chậu tròn vành 25 trắng

Giá: 28,000đ

chậu tròn vành 25 đỏ, xanh

Giá: 22,000đ

chậu tròn vành 31 trắng

Giá: 45,000đ

chậu tròn vành 31 đỏ, xanh

Giá: 35,000đ

chậu tròn vành 38 trắng

Giá: 58,000đ

chậu tròn vành 38 đỏ,xanh

Giá: 45,000đ

prev mag

Giá: 125,000đ

prev-b2

Giá: 125,000đ

dầu neem hữu cơ 1 lít

Giá: 280,000đ

humate

Giá: 200,000đ

bắp cải f1 pn-350

Giá: 7,000đ

vòi phun tưới kn205

Giá: 22,000đ

bộ vòi tưới lionking 5m_sh05

Giá: 245,000đ

bộ vòi tưới lionking 10m_sh10

Giá: 345,000đ

bộ vòi tưới lionking 15m_sh15

Giá: 430,000đ

bộ vòi tưới lionking 5m_gh05

Giá: 220,000đ

bộ vòi tưới lionking 10m_gh10

Giá: 295,000đ

bộ vòi tưới lionking 15m_gh15

Giá: 380,000đ

bộ vòi tưới lionking dh05 5m

Giá: 160,000đ

bộ vòi tưới lionking dh10 10m

Giá: 245,000đ

bộ vòi tưới lionking dh15 15m

Giá: 320,000đ

ống nước 3 lớp lionking

Giá: 16,000đ

cải bẹ trắng nữ hoàng

Giá: 10,000đ

mầm cải dinh dưỡng_20gr

Giá: 6,000đ

khung vòm hồng leo ống 19mm

Giá: 380,000đ

dây kẽm bọc nhựa_3mm

Giá: 5,000đ

chậu tròn vành 43 trắng

Giá: 78,000đ

phân hữu cơ minori chuyên cho rau_1kg

Giá: 24,000đ

phân túi lọc minoku-kun cho lan

Giá: 21,000đ

chậu tròn vành 43 đỏ,xanh

Giá: 65,000đ

chậu tròn vành 50 trắng

Giá: 110,000đ

chế phẩm hùng nguyễn _10ml

Giá: 21,000đ

chậu tròn vành 50 đỏ,xanh

Giá: 95,000đ

chậu lục giác đại 45.30.40

Giá: 125,000đ

phân bón khn06.v

Giá: 12,000đ

k-h.no6 đặc chủng cho cây ăn quả

Giá: 300,000đ

super thrive_60ml usa (kích thích tăng...

Giá: 265,000đ

chậu lục giác trung 38.25.35

Giá: 100,000đ

chậu lục giác nhỏ 30.20.30

Giá: 53,000đ

chậu monrovia size 3(24x26.5)

Giá: 65,000đ

khớp nối nhanh ren ngoài 27

Giá: 5,000đ

vòi tưới cây sento

Giá: 77,000đ

reasgant 5ec

Giá: 25,000đ

siêu kali 25gr

Giá: 3,000đ

kelpit tảo biển australia 25ml

Giá: 12,000đ

amino 1000 nhập khẩu úc 25ml

Giá: 12,000đ

chậu monrovia size 5(28x31)

Giá: 75,000đ