CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

dây kẽm bọc nhựa

Giá: 5,000đ

khung đỡ hồng, dây leo lắp ráp

Giá: 205,000đ

khung đỡ hồng leo dạng vòm

Giá: 215,000đ

amico 10ec

Giá: 5,000đ

chất bám dính nông nghiệp avata

Giá: 14,000đ

chậu chữ nhật chuỗi 72 màu

Giá: 55,000đ

chậu chữ nhật chuỗi 72 trắng

Giá: 75,000đ

bộ kit nhỏ giọt que cắm

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 4 đầu

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 1 đầu

Giá: 330,000đ

ớt sừng vàng f1(châu phi)

Giá: 8,000đ

trà hoa cúc

Giá: 15,000đ

bio azadi 0.3sl_100ml

Giá: 65,000đ

amino quelant - ca_ 100ml

Giá: 20,000đ

phân hữu cơ japon 3.5.3 bao 20kg

Giá: 320,000đ

chậu vuông màu v40-42

Giá: 98,000đ

chậu vuông trắng v40-42

Giá: 105,000đ

aminoquelant - k_100ml

Giá: 20,000đ

flower-95 0,3sl(dd)-dạng ống

Giá: 24,000đ

flower 95 0,3sl

Giá: 20,000đ

chậu tròn màu t43-30

Giá: 60,000đ

chậu tròn trắng t43-30

Giá: 75,000đ

hoa hồng ri

Giá: 14,000đ