CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bloom plus 10-60-10+te

Giá: 23,000đ

vicarben 50sc 100ml

Giá: 27,000đ

chậu loa 32_41 màu

Giá: 76,000đ

chậu loa 32_41 trắng

Giá: 80,000đ

rọ đựng phân tan chậm

Giá: 1,000đ

chất bám dính sinh học neem 500ml

Giá: 66,000đ

phân hữu cơ vi sinh trichomix

Giá: 34,000đ

co nối ống nhỏ giọt 4/7

Giá: 2,000đ

béc phun sương 2 đầu dp-02

Giá: 9,000đ

béc phun sương 1 đầu dp-01

Giá: 6,000đ

que cắm nhỏ giọt dạng cong

Giá: 2,000đ

đầu chuyển adapter ren 21-4/7

Giá: 10,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

Giá: 32,000đ

grrown more vitaminb1_500ml

Giá: 65,000đ

hoa dừa rũ

Giá: 14,000đ

mồng tơi tím

Giá: 7,000đ

ớt kiểng star

Giá: 13,000đ

su hào tím

Giá: 7,000đ

đầu tưới nhỏ giọt cho chai

Giá: 24,000đ

tervigo 020sc

Giá: 63,000đ

găng tay phủ pu

Giá: 35,000đ

đầu chia 2 ngõ

Giá: 50,000đ