CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

amino quelant - ca_ 100ml

Giá: 20,000đ

aminoquelant - k_100ml

Giá: 20,000đ

aminoquelant - fe

Giá: 20,000đ

phân bón lá roots 2_8cc

Giá: 5,000đ

phân bón lá roots 2_100ml

Giá: 39,000đ

bloom plus 10-60-10+te

Giá: 23,000đ

kích thích ra rễ hvp 20-20-15sr

Giá: 16,000đ

đầu trâu 901 (dưỡng hoa lâu tàn)

Giá: 18,000đ

đầu trâu 501 _ nảy chồi , ra lá

Giá: 18,000đ

đầu trâu 701 _ kích thích ra hoa

Giá: 18,000đ

phân npk 14-13-13-6+te _1kg

Giá: 25,000đ

phân npk 25-9-9+te _1kg

Giá: 25,000đ

phân npk 16-12-8-11+te _200gr

Giá: 8,000đ

phân npk 14-13-13-6+te _200gr

Giá: 8,000đ

phân xanh npk 12-12-17-6s+te_200gr

Giá: 8,000đ

phấn tím npk 16-12-8-11+te

Giá: 27,000đ

phân xanh npk 12-12-17-6s+te

Giá: 27,000đ

phân bón đa năng kno3bo

Giá: 12,000đ

kích thích ra rễ n3m

Giá: 14,000đ

lightning_siêu nhú đọt ra rễ

Giá: 21,000đ

aminoquelant -b _100ml

Giá: 20,000đ

phân dap _ gói 1kg

Giá: 24,000đ

phân lân_1kg

Giá: 7,000đ

phân urê_phân đạm_1kg

Giá: 15,000đ