CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

supergrowth rong biển 480ml

Giá: 39,000đ

phân bón lá lên men vega-min

HếtHàng

Giá: 35,000đ

hữu cơ trichoderma+te 1kg

Giá: 16,000đ

phân hữu cơ sinh học hg01_1kg

Giá: 12,000đ

phân khoáng hữu cơ hg04_1kg

Giá: 12,000đ

seaweed extract_rong biển usa_500ml

Giá: 72,000đ

phân hữu cơ pisomix-y95

Giá: 34,000đ

hữu cơ khoáng cao cấp win

Giá: 80,000đ

phân hữu cơ tribat t-o 1kg

Giá: 15,000đ

phân hữu cơ tribat t-0 500gr

Giá: 8,000đ

seaweed - rong biển 95% _10gr

Giá: 7,000đ

phân hữu cơ sinh học cao cấp minro

Giá: 15,000đ

phân bánh dầu 100ml

Giá: 17,000đ

phân bánh dầu 250ml

Giá: 33,000đ

phân bánh dầu _1lít

Giá: 100,000đ

dịch trùn quế sfarm_1 lít

Giá: 125,000đ

dịch trùn quế sfarm_500ml

Giá: 75,000đ

phân trùn quế sfarm_2kg

Giá: 20,000đ

phân trùn quế sfarm_5kg

Giá: 46,000đ

phân trùn quế sfarm_10kg

Giá: 85,000đ

phân hữu cơ úc bounce back_1 kg

TạmHết

Giá: 23,000đ

phân hữu cơ úc bounce back_500gr

TạmHết

Giá: 12,000đ

bánh dầu đậu phụng xay 1kg

Giá: 20,000đ