CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

grrown more vitaminb1_500ml

Giá: 65,000đ

hn15-super green- tốt rễ-xanh lá

Giá: 8,000đ

super flower_ siêu ra hoa-dưỡng nụ

Giá: 8,000đ

phân túi lọc 3-6-6+te

Giá: 45,000đ

axit amin+b1 đầu trâu 100ml

Giá: 13,000đ

phân bón lá đậm đặc hvp 1601wp

Giá: 4,000đ

dung dịch thủy canh trimix-dt

Giá: 50,000đ

trichoderma_ phân vi sinh vật

Giá: 50,000đ

dinh dưỡng rau ăn qủa củ hydro bee

Giá: 120,000đ

phân cho cây ngập nước

Giá: 22,000đ

grrown more vitaminb1_100ml

Giá: 15,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 0.5l

Giá: 85,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 1l

Giá: 155,000đ

dinh dưỡng trồng rau hydro green 5l

Giá: 640,000đ

dung dịch thuỷ canh loại 100ml

Giá: 15,000đ

dung dịch thuỷ canh hydrodeco_0,5 lít

Giá: 37,000đ

phân túi lọc 5-5-5+te

Giá: 45,000đ

phân tan chậm plantacote14-14-14+te

Giá: 145,000đ