CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

đầu chuyển qua khớp nối nhanh

Giá: 24,000đ

béc phun sương 2 đầu dp-02

Giá: 9,000đ

béc phun sương 1 đầu dp-01

Giá: 6,000đ

dây dẫn bình xịt 4 mét

Giá: 56,000đ

dây dẫn bình xịt 2m

Giá: 28,000đ

dây dẫn bình xịt _1,1m

Giá: 15,000đ

bộ thay thế bình 1l-2l

Giá: 30,000đ

bơm bình tròn

Giá: 30,000đ

tay bóp bình xịt

Giá: 18,000đ

cần phun bình xịt_42cm

Giá: 18,000đ

cần phun dài 1,2m

Giá: 30,000đ

cần phun bình xịt_84cm

Giá: 22,000đ

đầu nối ống nhanh_ống 16

Giá: 9,000đ

đầu nối ống nước 3170

Giá: 22,000đ

đấu nối ống nước 3360

Giá: 26,000đ

đầu nối ống nước 3140

Giá: 22,000đ

cổ dê inox _ 16/25

Giá: 12,000đ

cổ dê inox_12/22

Giá: 10,000đ

ống nhựa dẻo_ phi 20

Giá: 10,000đ

ống nước dẻo_ phi 16

Giá: 8,000đ