CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bộ rulo vòi phun tưới 10m

Giá: 650,000đ

bộ rulo vòi phun tưới 15m

Giá: 700,000đ

bộ rulo vòi phun tưới 20m

Giá: 890,000đ

khung rulo cuộn ống loại 15m

Giá: 350,000đ

bộ vòi tưới lionking 5m_sh05

Giá: 245,000đ

bộ vòi tưới lionking 10m_sh10

Giá: 345,000đ

bộ vòi tưới lionking 15m_sh15

Giá: 430,000đ

bộ vòi tưới lionking 5m_gh05

Giá: 220,000đ

bộ vòi tưới lionking 10m_gh10

Giá: 295,000đ

bộ vòi tưới lionking 15m_gh15

Giá: 380,000đ

bộ vòi tưới lionking dh05 5m

Giá: 160,000đ

bộ vòi tưới lionking dh10 10m

Giá: 245,000đ

bộ vòi tưới lionking dh15 15m

Giá: 320,000đ

ống nước 3 lớp lionking

Giá: 16,000đ

khớp nối nhanh ren ngoài 27

Giá: 5,000đ

đầu chuyển qua khớp nối nhanh

Giá: 24,000đ

béc phun sương 2 đầu dp-02

Giá: 9,000đ

béc phun sương 1 đầu dp-01

Giá: 6,000đ

nối ống mềm 20

Giá: 18,000đ

cút nối thẳng nối nhanh

Giá: 6,000đ

cút nối chữ y

Giá: 12,000đ

dây dẫn bình xịt 4 mét

Giá: 56,000đ

dây dẫn bình xịt 2m

Giá: 28,000đ

dây dẫn bình xịt _1,1m

Giá: 15,000đ

bộ thay thế bình 1l-2l

Giá: 30,000đ

bơm bình tròn

Giá: 30,000đ

tay bóp bình xịt

Giá: 18,000đ

cần phun bình xịt_42cm

Giá: 18,000đ

cần phun dài 1,2m

Giá: 30,000đ

cần phun bình xịt_84cm

Giá: 22,000đ

đầu nối ống nhanh_ống 16

Giá: 10,000đ

đầu khớp nối đuôi chuột

Giá: 10,000đ

đấu nối chuyển nhanh xanh đen

Giá: 34,000đ

đầu nối ống nước 3140

Giá: 22,000đ

cút chuyển đổi kiểu nhật

Giá: 14,000đ

nối ống mềm 16

Giá: 15,000đ

cổ dê inox _ 16/25

Giá: 14,000đ

cổ dê inox_12/22

Giá: 12,000đ

ống nhựa dẻo_ phi 20

Giá: 10,000đ

ống nước dẻo_ phi 16

Giá: 8,000đ