CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

Chương trình mừng XUÂN 2018, Công ty có chương trình khuyến mãi cho số mặt hàng chậu nhựa trồng hoa, khay tồng rau và nhiều sản phẩm khác.

I- Thời hạn áp dụng chương trình cho các giao dịch đặt hàng sản phẩm dưới đây qua website: vuonxinh.com.vn từ ngày 14/12/2017 đến hết ngày 14/02/2018 như sau:

1- Chậu chữ nhật chuỗi 72 Màu: giá hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi 55.000 đồng/cái.

2- Chậu chữ nhật chuỗi 72 Màu: giá hiện nay 85.000đ/cái - Gía khuyến mãi 75.000 đồng/cái.

3- Chậu nhựa đế ly 45-36: giá hiện nay 130.000đ/cái - Gía khuyến mãi 90.000 đồng/cái.

4Chậu chân đế cao T45-78: giá hiện nay 240.000đ/cái - Gía khuyến mãi 200.000 đồng/cái.

5Chậu nhựa dài MÀU 48: giá hiện nay 35.000đ/cái - Gía khuyến mãi 33.000 đồng/cái.

6- Chậu nhựa dài TRẮNG 48: giá hiện nay 43.000đ/cái - Gía khuyến mãi  40.000 đồng/cái.

7- Chậu nhựa tròn Màu T40-30: giá hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi  60.000 đồng/cái.

8- Chậu nhựa tròn Trắng T40-30: giá hiện nay 85.000đ/cái - Gía khuyến mãi 80.000 đồng/cái.

9- Chậu nhựa dài bóng láng 63.5 x 22 x 19cm(cao) giá hiện nay 40.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000đ/cái.

10- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x42x16 giá hiện nay 46.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000 đồng/cái.

11- Khay nhựa trồng rau (màu:Xanh biển, xanh ngọc,Cam ) BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 56.000đ/cái - Gía khuyến mãi 48.000 đồng/cái

12- Khay nhựa trồng rau màu trắng BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 70.000đ/cái - Gía khuyến mãi 62.000 đồng/cái

13- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x43x18 giá hiện nay 43.000đ/cái - Gía khuyến mãi 40.000 đồng/cái.

14- Chậu nhựa dài bóng láng 63.5 x 22 x 19cm(cao) giá hiện nay 40.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000đ/cái.

15- Khay chậu nhựa dài đen 64.5 x 31 x 20cm(cao) giá hiện nay 57.000đ/cái - Gía khuyến mãi 53.000đ/cái.

16- Kéo giật cành trên cao TOP_ 3m giá hiện nay 450.000đ/cái - Gía khuyến mãi 430.000đ/cái

17- Khung treo chậu dài balcon: Gía hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi 58.000đ/cái

Và nhiều mặt hàng khác cũng có điều chỉnh giảm..