CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

ống lõi thép bọc nhựa _0,9m

Giá: 13,000đ

dây kẽm bọc nhựa_3mm

Giá: 4,000đ

ống lõi thép bọc nhựa _1,2m

Giá: 16,000đ

ống lõi thép bọc nhựa _1,5m

Giá: 18,000đ

ốnh lõi thép bọc nhựa _ 1,8m

Giá: 20,000đ

khung đỡ hồng leo dạng vòm

Giá: 215,000đ

gía đỡ hoa hồng, cà chua..90cm#

Giá: 60,000đ

gía đỡ hoa hồng, cà chua..120cm=

Giá: 70,000đ

gía đỡ hoa hồng, cà chua..120cm#

Giá: 70,000đ

gía đỡ hoa hồng, cà chua..150cm=

Giá: 80,000đ

gía đỡ hoa hồng, cà chua..150cm#

Giá: 80,000đ

bộ giá đỡ dây leo 75cm

NewArrival

Giá: 50,000đ

kệ rau 5 tầng có bánh xe

Giá: 420,000đ

gía đỡ giàn dây leo

Giá: 110,000đ

thang trồng dây leo sân vườn

Giá: 78,000đ

kệ trồng rau 2 tầng 1,46m

Giá: 600,000đ

kệ trồng rau 2 tầng 1,36m có bánh xe

Giá: 670,000đ

kệ trồng rau 2 tầng 1,36m

Giá: 550,000đ

kệ trồng rau 2 tầng 1m có bánh xe

Giá: 550,000đ

kệ trồng rau 2 tầng 1m

Giá: 430,000đ

khung treo chậu dài balcon

Giá: 58,000đ