CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

lưỡi cưa top

Giá: 130,000đ

cưa cây century

Giá: 140,000đ

kéo cắt cành trên cao top

Giá: 610,000đ

kéo giật cành trên cao 3m

HếtHàng

Giá: 490,000đ

cưa móc 2 đầu

Giá: 125,000đ

cán kéo giật cành _top

Giá: 195,000đ

kéo giật cành trên cao không cán

Giá: 300,000đ

cưa kiểng

Giá: 110,000đ

cưa cây xếp 240mm

Giá: 180,000đ

kéo giật cành trên cao

Giá: 430,000đ

cưa cây đài loan_ top

Giá: 220,000đ

cưa móc giật cành 1 đầu

Giá: 115,000đ