CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bộ kit nhỏ giọt que cắm

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 4 đầu

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 1 đầu

Giá: 330,000đ

hẹn giờ kg316t-ii

Giá: 220,000đ

van hẹn giờ tưới tự động

TạmHết

Giá: 450,000đ

van hẹn giờ thái lan

Giá: 630,000đ

roăn giảm 27-21

Giá: 15,000đ

nối nhanh cho ống mềm 16

Giá: 14,000đ