CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

que chống đầu nhỏ giọt

Giá: 1,500đ

đầu chia 4 ngõ

Giá: 160,000đ

đầu nhỏ giọt 8 tia

Giá: 2,000đ

béc phun sương

Giá: 9,500đ

nối ống pe nhỏ giọt 4/7

Giá: 800đ

tê nhỏ giọt ống 4/7 (395-3)

Giá: 2,800đ

chữ thập nhỏ giọt 395-4

Giá: 3,500đ

van ống nhỏ giọt 4/7 (367/1)

Giá: 4,500đ

hẹn giờ kg316t-ii

Giá: 240,000đ

van hẹn giờ tưới tự động

Giá: 450,000đ

ống tưới nhỏ giọt 7/5

Giá: 2,000đ

ống tưới nhỏ giọt 12mm

Giá: 4,800đ

đầu tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h

Giá: 3,500đ

khớp nối 27 và ống mềm 12

Giá: 18,000đ

t giảm 12x7

Giá: 9,000đ

nút bít 12mm

Giá: 6,000đ

t ống nhỏ giọt 12mm

Giá: 9,500đ

bộ tưới nhỏ giọt 15m

Giá: 570,000đ

hẹn giờ kg316t

Giá: 200,000đ

roăn giảm 27-21

Giá: 15,000đ

nối nhanh cho ống mềm 16

Giá: 14,000đ