CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bộ kit nhỏ giọt que cắm

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 4 đầu

Giá: 350,000đ

bộ kit nhỏ giọt phun sương 1 đầu

Giá: 330,000đ

van ống nhỏ giọt 4/7 (367/1)

Giá: 5,000đ

co nối ống nhỏ giọt 4/7

Giá: 2,000đ

que cắm nhỏ giọt dạng cong

Giá: 2,000đ

đầu chuyển adapter ren 21-4/7

Giá: 10,000đ

đầu tưới nhỏ giọt cho chai

Giá: 24,000đ

đầu chia 2 ngõ

Giá: 50,000đ

que chống đầu nhỏ giọt

Giá: 1,500đ

đầu chia 4 ngõ

Giá: 160,000đ

đầu nhỏ giọt 8 tia

Giá: 2,000đ

béc phun sương

Giá: 9,500đ

nối ống pe nhỏ giọt 4/7

Giá: 800đ

tê nhỏ giọt ống 4/7 (395-3)

Giá: 2,800đ

chữ thập nhỏ giọt 395-4

Giá: 3,500đ

ống nhỏ giọt 4/6 (397-5/7)

Giá: 2,000đ

hẹn giờ kg316t-ii

Giá: 240,000đ

van hẹn giờ tưới tự động

Giá: 450,000đ

ống nhỏ giọt 5/7(397-5/7a)

Giá: 2,800đ

ống tưới nhỏ giọt 12mm

Giá: 4,800đ

đầu tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h

Giá: 3,500đ