CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bao tay làm vườn

Giá: 48,000đ

găng tay làm vườn có móng

Giá: 56,000đ

dipcy 750wp

Giá: 18,000đ

hn15-super green- tốt rễ-xanh lá

Giá: 8,000đ

super flower_ siêu ra hoa-dưỡng nụ

Giá: 8,000đ

dây dù

Giá: 40,000đ

thuốc sâu sinh học bihopper 270ec

Giá: 22,000đ

kích thích ra rễ hvp

Giá: 16,000đ

agri-fos 400 bình 500ml

Giá: 170,000đ

chậu dài trắng 64.24.20

Giá: 40,000đ

chậu tròn màu t43-30

Giá: 60,000đ

chậu tròn trắng t43-30

Giá: 75,000đ

karate 2.5ec

Giá: 17,000đ

đầu trâu 901 (dưỡng hoa lâu tàn)

Giá: 18,000đ

chậu tròn trắng t28-16

Giá: 16,000đ

supergrowth rong biển 480ml

Giá: 39,000đ

chậu vuông màu v47-40

Giá: 130,000đ

chậu vuông trắng v47-40

Giá: 145,000đ

chậu tròn t18-15.5

Giá: 5,000đ

kẹp dây leo, cà chua, hồng leo

Giá: 1,000đ

đầu trâu 501 _ nảy chồi , ra lá

Giá: 18,000đ

đầu trâu 701 _ kích thích ra hoa

Giá: 18,000đ

bloom plus 10-60-10+te

Giá: 23,000đ

score 250sc_ 50ml

Giá: 88,000đ