CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

đất nung (size 5-10)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đất nung (size 10-20)_ 5dm3

Giá: 31,000đ

đá perlite (đá trân châu)_5dm

Giá: 28,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

HếtHàng

Giá: Call

vỏ dừa cắt miếng nhỏ

Giá: 12,000đ

vỏ dừa cắt miếng lớn

Giá: 27,000đ

gía thể thuỷ canh rau mầm gwall

Giá: 15,000đ

đá perlite (đá trân châu) - bao 100l

Giá: 440,000đ

viên nén ươm hạt xơ dừa

Giá: 800đ

gía thể đất nung_6lít

Giá: 78,000đ

gía thể đất nung_1lít

Giá: 15,000đ

gía thể mùn dừa chuyên rau mầm

Giá: 16,000đ

đá scoria (đá nham thạch)

Giá: 60,000đ

xơ dừa miếng trồng lan

Giá: 12,000đ

vỏ thông trồng lan

Giá: 15,000đ

đất trồng rau tribat_20dm

Giá: 25,000đ

đất trồng mai tribat_20dm

HếtHàng

Giá: 34,000đ

thảm xơ dừa

Giá: 15,000đ

mụn dừa ép thành bánh_lốc 4 bánh

Giá: 65,000đ

gía thể hữu cơ-phân trùn quế 2kg

Giá: 20,000đ

đất sạch cao cấp pro_mix

Giá: 34,000đ

đất sạch trồng chậu namix

Giá: 40,000đ