CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

đá perlite (đá trân châu)_5dm

Giá: 25,000đ

đá vơ mi ( vermiculite ) 5dm

Giá: 32,000đ

đất trồng cây đất việt _20dm

Giá: 19,000đ

gía thể thuỷ canh rau mầm gwall

Giá: 15,000đ

đá perlite (đá trân châu) - 1kg

Giá: 50,000đ

đá perlite (đá trân châu) - 0,5kg

Giá: 26,000đ

viên nén ươm hạt xơ dừa

Giá: 1,000đ

gía thể đất nung_6lít

Giá: 75,000đ

gía thể đất nung_1lít

Giá: 14,000đ

gía thể mùn dừa chuyên rau mầm

Giá: 14,000đ

đá scoria (đá nham thạch)

Giá: 60,000đ

mụn dừa

HếtHàng

Giá: 25,000đ

xơ dừa miếng trồng lan

Giá: 12,000đ

đất trồng rau mầm tribat_10dm

Giá: 17,000đ

đất trồng rau tribat_20dm

Giá: 25,000đ

đất trồng mai tribat_20dm

Giá: 34,000đ

thảm xơ dừa

Giá: 15,000đ

đất sạch cao cấp pro_mix

Giá: 34,000đ

đất sạch trồng chậu namix

Giá: 38,000đ