CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

Dạ Yến Thảo MV-009

Mã Sản Phẩm:

Giá: : 15,000 đ

Cây sinh trưởng mạnh và kháng bệnh tốt

Thời gian nảy mầm: 4-7 ngày

Thời gian ra chậu: 25-30 ngày

Thời gian cho hoa: 30-35 ngày

Chiều cao cây:15-25cm 

Khối lượng tịnh: 0.01gr

trà hoa cúc

Giá: 15,000đ

hoa hồng ri

Giá: 14,000đ

hoa vân anh

Giá: 14,000đ

hoa dừa cạn đứng

Giá: 14,000đ

hoa dừa rũ

Giá: 14,000đ

cúc nút áo mixed pn-13

Giá: 15,000đ

hoa vạn thọ lùn

Giá: 15,000đ

mào gà lửa

Giá: 15,000đ

hoa vạn thọ 2 màu

Giá: 15,000đ

hoa mã tiên pn-03

Giá: 15,000đ

hoa thanh trúc mix (dừa cạn)

Giá: 15,000đ

cúc sao băng

Giá: 15,000đ

cúc lá nhám mix pn-12

Giá: 15,000đ

hoa cẩm chướng mix pn-04

Giá: 15,000đ

hoa mười giờ mix pn

Giá: 15,000đ

hoa tóc tiên (dây leo)

Giá: 15,000đ

hạt giống hoa sao nhái mix

Giá: 15,000đ

hạt giống hoa hướng dương

Giá: 15,000đ

cây hoa thiên lý

Giá: 45,000đ

hoa hướng dương kép lùn

Giá: 13,000đ

vạn thọ thái lùn f1

Giá: 14,000đ