CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

08-09-2017 16:08

Chương trình tháng 10/ 2017, Công ty có chương trình khuyến mãi lớn cho số mặt hàng Khay, chậu nhựa trồng rau và nhiều sản phẩm khác.

I- Thời hạn áp dụng chương trình cho các giao dịch đặt hàng sản phẩm dưới đây qua website: vuonxinh.com.vn từ ngày 08/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017 như sau:

1- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x42x16 giá hiện nay 46.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000 đồng/cái.

2- Khay nhựa trồng rau (màu:Xanh biển, xanh ngọc,Cam ) BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 56.000đ/cái - Gía khuyến mãi 48.000 đồng/cái

3- Khay nhựa trồng rau màu trắng BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 70.000đ/cái - Gía khuyến mãi 62.000 đồng/cái

4- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x43x18 giá hiện nay 43.000đ/cái - Gía khuyến mãi 40.000 đồng/cái.

5- Khay nhựa trồng rau màu trắng BL_ 65x43x18cm(cao) giá hiện nay 70.000đ/cái - Gía khuyến mãi 65.000 đồng/cái

6- Khay nhựa trồng rau MẦM ĐEN 42.38.11cm(cao) giá hiện nay 24.000đ/cái - Gía khuyến mãi 22.000 đồng/cái
7- Khay nhựa trồng rau MẦM ĐEN 57.36.12cm(cao) giá hiện nay 32.000đ/cái - Gía khuyến mãi 30.000 đồng/cái

8- Chậu nhựa dài bóng láng 63.5 x 22 x 19cm(cao) giá hiện nay 40.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000đ/cái.

9- Khay chậu nhựa dài đen 64.5 x 31 x 20cm(cao) giá hiện nay 57.000đ/cái - Gía khuyến mãi 53.000đ/cái.

10- Kéo giật cành trên cao TOP_ 3m giá hiện nay 450.000đ/cái - Gía khuyến mãi 430.000đ/cái

Và nhiều mặt hàng khác cũng có điều chỉnh giảm..