CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

14-12-2017 10:39

Chương trình mừng XUÂN 2018, Công ty có chương trình khuyến mãi cho số mặt hàng chậu nhựa trồng hoa, khay tồng rau và nhiều sản phẩm khác.

I- Thời hạn áp dụng chương trình cho các giao dịch đặt hàng sản phẩm dưới đây qua website: vuonxinh.com.vn từ ngày 14/12/2017 đến hết ngày 14/02/2018 như sau:

1- Chậu chữ nhật chuỗi 72 Màu: giá hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi 55.000 đồng/cái.

2- Chậu chữ nhật chuỗi 72 Màu: giá hiện nay 85.000đ/cái - Gía khuyến mãi 75.000 đồng/cái.

3- Chậu nhựa đế ly 45-36: giá hiện nay 130.000đ/cái - Gía khuyến mãi 90.000 đồng/cái.

4Chậu chân đế cao T45-78: giá hiện nay 240.000đ/cái - Gía khuyến mãi 200.000 đồng/cái.

5Chậu nhựa dài MÀU 48: giá hiện nay 35.000đ/cái - Gía khuyến mãi 33.000 đồng/cái.

6- Chậu nhựa dài TRẮNG 48: giá hiện nay 43.000đ/cái - Gía khuyến mãi  40.000 đồng/cái.

7- Chậu nhựa tròn Màu T40-30: giá hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi  60.000 đồng/cái.

8- Chậu nhựa tròn Trắng T40-30: giá hiện nay 85.000đ/cái - Gía khuyến mãi 80.000 đồng/cái.

9- Chậu nhựa dài bóng láng 63.5 x 22 x 19cm(cao) giá hiện nay 40.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000đ/cái.

10- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x42x16 giá hiện nay 46.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000 đồng/cái.

11- Khay nhựa trồng rau (màu:Xanh biển, xanh ngọc,Cam ) BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 56.000đ/cái - Gía khuyến mãi 48.000 đồng/cái

12- Khay nhựa trồng rau màu trắng BL_ 65x42x16cm(cao) giá hiện nay 70.000đ/cái - Gía khuyến mãi 62.000 đồng/cái

13- Khay nhựa trồng rau (màu đen) BL_65x43x18 giá hiện nay 43.000đ/cái - Gía khuyến mãi 40.000 đồng/cái.

14- Chậu nhựa dài bóng láng 63.5 x 22 x 19cm(cao) giá hiện nay 40.000đ/cái - Gía khuyến mãi 38.000đ/cái.

15- Khay chậu nhựa dài đen 64.5 x 31 x 20cm(cao) giá hiện nay 57.000đ/cái - Gía khuyến mãi 53.000đ/cái.

16- Kéo giật cành trên cao TOP_ 3m giá hiện nay 450.000đ/cái - Gía khuyến mãi 430.000đ/cái

17- Khung treo chậu dài balcon: Gía hiện nay 65.000đ/cái - Gía khuyến mãi 58.000đ/cái

Và nhiều mặt hàng khác cũng có điều chỉnh giảm..