CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chậu nhựa trồng lan_phi 12

Giá: 2,000đ

chậu nhựa trồng lan_phi 14

Giá: 3,000đ

chậu nhựa trồng lan_phi 18

Giá: 4,000đ

chậu nhựa trồng lan _phi 21

Giá: 5,500đ

chậu giả đất_ phi 150

Giá: 6,000đ

chậu giả đất_ phi 180

Giá: 8,000đ

chậu giả đất_ phi 210

Giá: 13,000đ

chậu giả đất_ phi 270

Giá: 22,000đ

móc kẽm treo lan

Giá: 2,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t25-14

Giá: 12,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t21-12

Giá: 9,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t20-10.5

Giá: 14,000đ

chậu nhựa lan giả gỗ t29-16

Giá: 16,000đ

chậu men đất nung xk

Giá: 190,000đ

chậu sứ vuông v15-14

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk t19-18

Giá: 60,000đ

chậu sứ bộ 3 hoa văn lá

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk vàng nhỏ t15-16

Giá: 40,000đ

chậu sứ vàng t23-18

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk vuông v19-20

Giá: 60,000đ

chậu sứ xk họa tiết chim

Giá: 75,000đ