CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

đĩa nhựa vuông 18x18

Giá: 11,000đ

đĩa nhựa vuông d-36

Giá: 29,000đ

đĩa nhựa vuông d-30

Giá: 25,000đ

đĩa nhựa tròn vành 20

Giá: 8,000đ

đĩa nhựa tròn vành 25

Giá: 12,000đ

đĩa nhựa tròn vành 31

Giá: 17,000đ

đĩa nhựa tròn vành 38

Giá: 26,000đ

đĩa nhựa tròn vành 43

Giá: 35,000đ

đĩa nhựa tròn vành 50

Giá: 49,000đ

chậu nhựa trồng lan_phi 12

Giá: 2,000đ

chậu nhựa trồng lan_phi 14

Giá: 3,000đ

chậu nhựa trồng lan_phi 18

Giá: 4,000đ

chậu nhựa trồng lan _phi 21

Giá: 5,500đ

móc kẽm treo lan

Giá: 2,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t25-14

Giá: 12,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t21-12

Giá: 9,000đ

chậu lan nhựa giả gỗ t20-10.5

Giá: 14,000đ

chậu thủy tinh bầu_miệng sóng

Giá: 60,000đ

chậu thủy tinh dạng nấm

Giá: 190,000đ

khay hồ điệp 12 lỗ

Giá: 18,000đ

chậu nhựa lan giả gỗ t29-16

Giá: 16,000đ