CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chậu sứ để bàn

Giá: 30,000đ

chậu sứ xk t15-15

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk t19-15

Giá: 60,000đ

chậu cá sứ xk

Giá: 80,000đ

chậu treo sứ xk lớn

Giá: 100,000đ

chậu sứ xuất khẩu bộ 3 cái

Giá: 400,000đ

chậu sứ vuông thấp xk v29-11

Giá: 60,000đ

chậu sứ xk t23-19

Giá: 80,000đ

chậu sứ treo xk nhỏ

Giá: 80,000đ

chậu sứ mini t12-9

Giá: 20,000đ

chậu sứ mini t12-10

Giá: 20,000đ

chậu men đất nung xk

Giá: 190,000đ

chậu trang trí tiểu cảnh

Giá: 150,000đ

chậu men đất nung hình loa

Giá: 220,000đ

chậu sứ vuông v15-14

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk t18-21

Giá: 60,000đ

chậu sứ xk t19-18

Giá: 60,000đ

chậu sứ bộ 3 hoa văn lá

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk vàng nhỏ t15-16

Giá: 40,000đ

chậu sứ vàng t23-18

Giá: 40,000đ

chậu sứ xk vuông v19-20

Giá: 60,000đ

chậu sứ xk họa tiết chim

Giá: 75,000đ

chậu sứ hình chiếc giày

Giá: 80,000đ