CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chậu mầm đen 42.38.11

Giá: 22,000đ

chậu mầm trắng 42.38.11

Giá: 32,000đ

chậu mầm xanh 42.38.11

Giá: 30,000đ

chậu dài trắng 64.24.20

Giá: 40,000đ

chậu vuông màu v47-40

Giá: 130,000đ

chậu vuông trắng v47-40

Giá: 145,000đ

chậu nhựa chữ nhật đen 57.36.12

Giá: 30,000đ

chậu nhựa chữ nhật màu 57.36.12

Giá: 34,000đ

chậu dài đen 64.5x31x20

Giá: 53,000đ

chậu nhựa dài trắng 64.5

Giá: 70,000đ

chậu nhựa dài màu 64.5

Giá: 63,000đ

chậu nhựa dài trắng 60

Giá: 62,000đ

chậu nhựa dài trắng 48

Giá: 43,000đ

chậu nhựa dài màu 48

Giá: 35,000đ

chậu nhựa vuông v35-26

Giá: 33,000đ

chậu nhựa vuông v30-28

Giá: 28,000đ

chậu nhựa vuông v36-32

Giá: 62,000đ

chậu nhựa vuông v30-26

Giá: 44,000đ

đĩa chậu nhựa vuông v30-26

Giá: 25,000đ

chậu nhựa vuông trắng v30-26

Giá: 45,000đ

chậu nhựa dài bóng láng

Giá: 38,000đ