CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

khay nhựa trắng tp-65.43.18

Giá: Call

khay trồng rau có lỗ

Giá: 50,000đ

kệ 3 khay đen trồng rau

Giá: 250,000đ

khay nhựa đen tp-65.43.18

Giá: 40,000đ

khay trồng rau mầm đen 57.36.12

Giá: 30,000đ

khay trồng rau mầm màu 57.36.12

Giá: 34,000đ

khay trồng rau mầm trắng 57.36.12

Giá: 36,000đ

khay trồng rau mầm xanh 42.38.11

Giá: 30,000đ

khay trồng rau mầm trắng 42.38.11

Giá: 32,000đ

chậu dài trồng rau đen 64.5x31x20

Giá: 53,000đ

chậu nhựa dài trồng rau 64.5 màu

Giá: 63,000đ

khay nhựa trồng rau xanh bl_65.45.21

Giá: 78,000đ

khay nhựa trồng rau đen bl_65.45.21

Giá: 65,000đ

khay trồng rau mầm đen 42.38.11

Giá: 22,000đ

khay nhựa trồng rau đen bl_65.42.16

Giá: 38,000đ

chậu nhựa dài trồng rau_63.5

Giá: 38,000đ

khay nhựa trồng rau màu bl_65.42.16

Giá: 48,000đ