CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chậu nhựa mềm ds4

Giá: 6,000đ

chậu nhựa mềm ds5

Giá: 8,000đ

chậu nhựa mềm ds6

Giá: 10,000đ

chậu nhựa mềm ds7

Giá: 16,000đ

khay ươm hạt giống 104 lỗ

Giá: 12,000đ

chậu vườn tường 16

Giá: 50,000đ

bộ khung chậu sắt treo

HếtHàng

Giá: 200,000đ

chậu sắt dài treo 90

Giá: 130,000đ

chậu sắt dài treo 75

Giá: 110,000đ

chậu sắt dài treo 60

Giá: 95,000đ

chậu sắt treo tròn 40

HếtHàng

Giá: 95,000đ

chậu sắt treo tròn 35

Giá: 85,000đ

chậu xơ dừa ổ chim 28x15

Giá: 58,000đ