CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

chậu nhựa mềm ds4

Giá: 6,000đ

chậu nhựa mềm ds5

Giá: 8,000đ

chậu nhựa mềm ds6

Giá: 10,000đ

chậu nhựa mềm ds7

Giá: 16,000đ

chậu ươm 4a_12x10cm

Giá: 1,500đ

chậu sứ để bàn

Giá: 30,000đ

khay ươm hạt giống 104 lỗ

Giá: 12,000đ

chậu vườn tường 16

Giá: 50,000đ

bộ khung chậu sắt treo

còn1

Giá: 200,000đ

chậu dừa treo hoa đào

Giá: 54,000đ

chậu sắt dài treo 75

Giá: 110,000đ

chậu dừa ốp tường 5 cánh

Giá: 49,000đ

chậu dừa treo tròn

Giá: 49,000đ

chậu dừa treo vuông

Giá: 49,000đ

chậu sắt treo tròn 35

Giá: 85,000đ

chậu xơ dừa ổ chim 28x15

Giá: 58,000đ

chậu treo sứ xk lớn

Giá: 100,000đ

chậu sứ treo xk nhỏ

Giá: 80,000đ

chậu sứ mini t12-9

Giá: 20,000đ

chậu sứ mini t12-10

Giá: 20,000đ