CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

su hào

Giá: 11,000đ

rau muống trang nông 1kg

Giá: 85,000đ

rau sam

Giá: 10,000đ

đủ đủ ruột đỏ f1

Giá: 20,000đ

đu đủ (lùn) vỏ vàng

Giá: 24,000đ

cà chua bi chocolate cherry

Giá: 20,000đ

cây dây nhện (cỏ nhện)

Giá: 25,000đ

cà chua bi tiny heart

Giá: 10,000đ

bí ngồi hàn quốc f1 pn-140

Giá: 10,000đ

cải mù tạt-baby mizuki

Giá: 12,000đ

rau càng cua rado 666

Giá: 11,000đ

rau má lá nhỏ rado05

Giá: 16,000đ

rau ngót rado 621

Giá: 12,000đ

rau muống cao sản pn_100gr

Giá: 11,000đ

rau muống cao sản _1kg

Giá: 85,000đ

mầm cải củ malady

Giá: 13,000đ

cải ngọt cao sản pn_20gr

Giá: 6,000đ

cúc nút áo mixed pn-13

Giá: 15,000đ

vạn niên tùng

Giá: 40,000đ

ớt hàn quốc f1 super pn488

Giá: 8,000đ

mật cật lớn _1,7m

Giá: 700,000đ

mai tứ quý _ 1,6m

Giá: 170,000đ

ớt xiêm pn

Giá: 10,000đ

cải rổ tn28

Giá: 11,000đ