CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

mật cật lớn _1,7m

Giá: 700,000đ

cây lan ý

Giá: 50,000đ

cây mật cật 0,8m

Giá: 90,000đ

cây đuôi phụng

Giá: 90,000đ

phát tài khúc nhỏ 40-60cm

Giá: 80,000đ

phát tài khúc 2 thân

Giá: 320,000đ

phát tài khúc 1,8m

Giá: 600,000đ

cây phát tài khúc kiểng

Giá: 250,000đ

trúc nhật

Giá: 45,000đ

cây trúc nhật_1,0m

Giá: 110,000đ

cây trúc nhật 0,8m

Giá: 80,000đ

cây trúc nhật_1,1m

Giá: 170,000đ

cây đinh lăng

Giá: 70,000đ

cây đại phú

Giá: 120,000đ

trúc bách hợp

Giá: 70,000đ

lan bình rượu nhỏ

Giá: 80,000đ

cây lưỡi mèo mini sọc vàng

Giá: 40,000đ

cây lưỡi mèo

Giá: 15,000đ

cây mật cật 1,3m

Giá: 150,000đ

cây mật cật_90cm

Giá: 120,000đ

cây lan bình rượu

Giá: 650,000đ

cây cau vàng

Giá: 110,000đ

cây lưỡi hổ

Giá: 100,000đ

cây kim ngân 1,1m

Giá: 320,000đ

cây trường sinh

Giá: 15,000đ