CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

bình xịt điện oshima os20

Giá: 1,050,000đ

bình xịt điện kct 18d (18 lít)

Giá: 910,000đ

bình xịt 2 lít cần dài béc xoay

Giá: 52,000đ

bình tưới nhựa 2 lít

Giá: 25,000đ

bình xịt 750ml

Giá: 15,000đ

bình tưới nhựa 8 lít

Giá: 70,000đ

bình tưới 5 lít

Giá: 50,000đ

bình tưới cây thiết

Giá: 95,000đ

bình xịt 6 lít

Giá: 180,000đ

bình xịt 8 lít

BX-8L

Giá: 200,000đ

bình tưới cây 4 lít

Giá: 40,000đ

bình xịt 1 lít

BT_1L

Giá: 40,000đ

bình xịt 2lít

BT-2L

Giá: 45,000đ

bình xịt 4 lít

BT-4L

Giá: 160,000đ