CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

que cắm nhỏ giọt dạng cong

Giá: 2,000đ

đầu tưới nhỏ giọt cho chai

Giá: 24,000đ

đầu nhỏ giọt 8 tia

Giá: 2,000đ

béc phun sương

Giá: 9,500đ

đầu tưới nhỏ giọt bù áp 2l/h

Giá: 3,500đ

béc tưới 6 tia điều chỉnh

Giá: 4,000đ