CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH
chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn 0913 723 236

Chậu nhựa tròn trắng T40-30

Mã Sản Phẩm:

Giá: : 78,000 đ

Chậu nhựa tròn trắng dạng rộng, đường kính miệng lớn, chậu thiết kế sâu .. do vậy có thể trồng được tất cả các loại cây lớn, cây bụi, cây có tán lớn như Đại Phú, Mật Cật, các loại hoa...

Chậu có vân đơn giản, dày, thuận tiện khi di chuyển cây chậu hoặc thay đất,

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: nhựa PP

Quy cách: Chậu có đường kính miệng 40cm, cao 30cm, ĐK đáy 24cm

Gía điều chỉnh gần nhất: 15/12/2017(85K)

đôn nhựa 400x160

Giá: 55,000đ

chậu cao t30x38 trắng

Giá: 56,000đ

chậu cao t35x46 trắng

Giá: 105,000đ

chậu tròn màu t43-30

Giá: 60,000đ

chậu tròn trắng t43-30

Giá: 75,000đ

chậu loa 32_41 màu

Giá: 76,000đ

chậu loa 32_41 trắng

Giá: 80,000đ

chậu tròn trắng t28-16

Giá: 16,000đ

chậu tròn văn gỗ t25-20

Giá: 14,000đ

chậu tròn văn gỗ t30-23

Giá: 19,000đ

chậu tròn t15-12.5

Giá: 3,500đ

chậu tròn t18-15.5

Giá: 5,000đ

chậu nhựa ống trúc t40-48

Giá: 125,000đ

chậu nhựa ống trúc t26-32

Giá: 50,000đ

chậu nhựa ống trúc t33-40

Giá: 100,000đ

chậu tròn bl t48-23

Giá: 55,000đ

chậu tròn bl t60-29

Giá: 108,000đ

chậu treo tròn t35-14.5

Giá: 31,000đ

chậu treo tròn t28-12

Giá: 20,000đ

chậu tròn màu t23-20

Giá: 19,000đ

chậu tròn trắng t23-20

Giá: 25,000đ

chậu kẹp lan can tròn t30_k10

Giá: 78,000đ

chậu tròn màu hđ t50-33

Giá: 85,000đ

chậu tròn trắng hđ t50-33

Giá: 100,000đ

chậu kẹp lan can dài

Giá: 125,000đ

chậu tròn trắng t28-24

Giá: 34,000đ

chậu tròn màu t28-24

Giá: 28,000đ

chậu loa 28_34

Giá: 75,000đ

chậu nhựa tròn màu hđ_t30-26

Giá: 37,000đ

chậu nhựa tròn trắng hđ_t30-26

Giá: 45,000đ

chậu nhựa đế ly t45_36

Giá: 90,000đ

chậu ốp tường 31-17-18

Giá: 35,000đ

chậu chân đế cao t45-78

Giá: 200,000đ

chậu ốp tường 28

Giá: 23,000đ

chậu lục giác 32

Giá: 18,000đ

chậu lan can t32-30

Giá: 60,000đ

bộ 2 chậu hoa bán nguyệt

Giá: 45,000đ

chậu nhựa tròn màu t40-30

Giá: 56,000đ

tháp hoa

Giá: 115,000đ

chậu hoa lan can

Giá: 45,000đ

chậu nhựa ống loa t38-46

Giá: 135,000đ

chậu nhựa tròn màu t50-33

Giá: 82,000đ

chậu nhựa tròn trắng t50-33

Giá: 100,000đ

chậu ốp tường con sò 26.17.22

Giá: 20,000đ

chậu nhựa tròn t28-19

Giá: 16,000đ

chậu nhựa tròn tp.t38-20

Giá: 28,000đ

chậu nhựa tròn t35-23

Giá: 27,000đ

chậu nhựa tròn trắng t30-26

Giá: 50,000đ

chậu nhựa tròn màu t30-26

Giá: 40,000đ

chậu nhựa tròn trắng t38-20

Giá: 47,000đ

chậu nhựa tròn t38-20

Giá: 42,000đ

chậu nhựa tròn t48-25

Giá: 50,000đ

chậu nhựa tròn t58-30

Giá: 100,000đ

chậu nhựa tròn t68-32

Giá: 150,000đ

chậu nhựa treo t20-13

Giá: 17,000đ

chậu ốp tường 20-11-18

Giá: 12,000đ

chậu nhựa treo lớn t19-13

Giá: 8,000đ

chậu nhựa treo nhỏ t15-12

Giá: 6,000đ